RZA Denim In Stone Wash

$ 60.00 

This variant is currently sold out

Please fill in the form below if you'd like to be notified when it becomes available.

RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
Ì__�Õå¢Ì_Ì_́‰ÛӍբÌ_ÌÇÌ_墉۪ÌàÌ_åǁÕå¢ Blue Stone washed denim
Ì__�Õå¢Ì_Ì_́‰ÛӍբÌ_ÌÇÌ_墉۪ÌàÌ_åǁÕå¢ Allover abrasion distressing details
Ì__�Õå¢Ì_Ì_́‰ÛӍբÌ_ÌÇÌ_墉۪ÌàÌ_åǁÕå¢Ì_ÌÇÌ__‰۪å¢ Inseam ankle zippersÌ_ÌÇÌ__‰۪å¢
Ì__�Õå¢Ì_Ì_́‰ÛӍբÌ_ÌÇÌ_墉۪ÌàÌ_åǁÕå¢ Back knee panel stitch construction
Ì__�Õå¢Ì_Ì_́‰ÛӍբÌ_ÌÇÌ_墉۪ÌàÌ_åǁÕå¢ 98% Cotton 2%Spandex
Ì__�Õå¢Ì_Ì_́‰ÛӍբÌ_ÌÇÌ_墉۪ÌàÌ_åǁÕå¢ Skinny fit
Ì__�Õå¢Ì_Ì_́‰ÛӍբÌ_ÌÇÌ_墉۪ÌàÌ_åǁÕå¢ 34" standard inseam
FIT GUIDE:Denim runs true to size.Model 6'4 | 185 lbs | size 32
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash
RZA Denim In Stone Wash