Duncan Denim

$ 36.00 

This variant is currently sold out

Duncan Denim
Duncan Denim
Duncan Denim
Duncan Denim
Duncan Denim
Duncan Denim
  • BlackÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌÊ_ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ__íÂ̴Ì_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌÊÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌÊ__WashÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌÊ_ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ__íÂ̴Ì_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌÊÌÎÌ___ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎÌÊ__Denim
  • Distressings throughout
  • Paint splattered details
  • Paneled Denim
  • 2 front zip pockets
  • Skinny fit
  • Standard 34"inseam
  • 98% cotton, 2% spandex
FIT GUIDE: Denim runs true to size. Model is 6'1 | 175 lbs | Size 32
Duncan Denim
Duncan Denim
Duncan Denim
Duncan Denim
Duncan Denim
Duncan Denim

Similar Products